fbpx

Relacje inwestorskie

Ogłoszenia

Dematerializacja akcji

O spółce

Kurowski Moszczyński Spółka komandytowo-akcyjna 
02-627 Warszawa, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 101
NIP 521-366-30-46
REGON 147010208

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489381 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, wpłacony w całości.

Statut